Збори акціонерів

Загальні збори акціонерів відбудуться 16 липня 2021 року о 09.00 годині за адресою: 08000, Україна, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65 в приміщенні зали нарад №1. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 16 липня 2021 року з 8 години 00 хвилин до 8 годин 45 хвилин. Додаткова інформація за телефоном (04578)60089. Детально...

Хто online?

Сейчас 1 гость онлайн
Печать PDF

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Потенцiал"

2. Код за ЄДРПОУ

14307363

3. Місцезнаходження

08000, смт Макарiв, вул. Ватутiна, 65

4. Міжміський код, телефон та факс

04578 60089 д/н

5. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

potencial.kiev.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) звiльнено з посади голову наглядової ради Дубiнiна Сергiя Iвановича

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) звiльнено з посади члена наглядової ради Василенка Вiктора Афоновича

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) звiльнено з посади члена наглядової ради Женiкова Олега Вадимовича

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) звiльнено з посади члена наглядової ради Кулешову Оксану Анатолiївну

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) звiльнено з посади члена наглядової ради Фендрiкову Анжелу Анатолiвну

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) звiльнено з посади голову ревiзiйної комiсiї Стаценко Iрину Сергiївну

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) звiльнено з посади члена ревiзiйної комiсiї Демидову Тетяну Сергiївну

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) звiльнено з посади члена ревiзiйної комiсiї Буткова Валерiя Олександровича

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) обрано на посаду голови наглядової ради Ландика Андрiя Валентиновича (паспорт ТТ № 200530 виданий Печерським РВГУДМС України в мiстi Києвi 09.10.2013р.). Часткою акцiй у статутному капiталi емiтента не володiє Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 12.02.2008 р. по 01.09.2010 р. ПАТ "НОРД" перший заступник генерального директора; з 01.09.2010 р. по 20.02.2012 р. перший вiце-президент ПАТ "НОРД"; з 20.02.2012 р. по 19.04.2013 р. ген. директор ПАТ "НОРД"; з 22.04.2013 р. по теперiшнiй час Голова наглядової ради ПАТ "НОРД".

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) обрано на посаду члена наглядової ради Дубiнiна Сергiя Iвановича (паспорт ТТ №339289 виданий Голосiївським РВ ГУДМС України в м.Києвi 17.05.2016 р.). Часткою акцiй у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 10.06.1997р. по даний час директор ТОВ "Полярний Реєстр".

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) обрано на посаду члена наглядової ради Ландика Валентина Iвановича (паспорт СН № 614863 виданий Старокиївським РУГУМВС України в мiстi Києвi 12.12.1997р ). Часткою акцiй у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 1999року по теперiшнiй час Президент Федерацiї настiльного тенiсу України.

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) обрано на посаду члена наглядової ради Ландик Неллi Володимирiвну (паспорт СН № 129053 виданий Старокиївським РУГУМВС України в мiстi Києвi 11.10.1996р .). Часткою акцiй у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 07.08.2002 р. по 11.09.2013 р. економiст ПРАТ "Iнтертехнiка"; з 12.09.2013р - пенсiонер.

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) обрано на посаду члена наглядової ради Кирпиченко Олену Олександрiвну (паспорт ВА № 699774 виданий Димитрiвським МВУМВС України в Донецькiй областi 03.06.1997р .). Часткою акцiй у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 01.10.2009 р. по 31.03.2013 р. заступник начальника вiддiлу ТОВ "Домотехнiка"; з 01.04.2013 р. заступник начальника вiддiлу ПАТ "НОРД".

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) обрано на посаду голови ревiзiйної комiсiї Стаценко Iрину Сергiївну (паспорт ВА №195769 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 22.12.1995 р.) на наступнi п"ять рокiв. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 01.03.2007 р.- бухгалтер ПАТ "НОРД".

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Удоденко Вiкторiю Iгорiвну (паспорт ВЕ №894766 виданий Ленiнським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 21.05.2003 р.) на наступнi п"ять рокiв. Часткою акцiй у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 01.06.2012 р.- 25.12.2012 економiст ТОВ «Домотехнiка НОРД»; з 26.12.12 – 01.04.2016 провiдний економiст ПАТ «НОРД»; з 01.04.2016 -до теперешнього часу менеджер по збуту ПРАТ «ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС».

28.04.2017р. на чергових загальних зборах ПАТ "Потенцiал" (протокол №27) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Женiкова Олега Вадимовича (паспорт ВВ №074843 виданий Калiнiнським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi 05.11.1997 р.) на наступнi п"ять рокiв. Часткою акцiй у статутному капiталi емiтента не володiє.. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 30.05.2007 р. по 01.02.20011 р. директор по розвитку в ПАТ "УкрНДIПобутМаш"; з 01.02.2011 р. по 11.12.2012 р.- директор по розвитку в ПАТ "НОРД"; з 11.12.2012 р. по 14.02.2015 р. ПАТ "НОРД" радник ген.директора по орг.питанням; з1 6.02.2015 р. – 05.11.2015 начальник вiддiлу збуту ПРАТ "Торговий альянс"; з 06.11.2015 головний фахiвець з розвитку об’єктiв виробничої дiяльностi ПАТ «НОРД» .

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Плевачук Олексiй Анатолiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

10.05.2017

(дата)