Збори акціонерів

Загальні збори акціонерів відбудуться 16 липня 2021 року о 09.00 годині за адресою: 08000, Україна, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65 в приміщенні зали нарад №1. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 16 липня 2021 року з 8 години 00 хвилин до 8 годин 45 хвилин. Додаткова інформація за телефоном (04578)60089. Детально...

Хто online?

Сейчас 5 гостей онлайн
Печать PDF

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

11.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

64

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Плевачук О.А.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Акціонерне товариство "Потенціал"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

08000, Київська обл., смт Макарів, Ватутіна, 65

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

14307363

5. Міжміський код та телефон, факс:

0457860089, д/н

6. Адреса електронної пошти:

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

potencial.kiev.ua

11.08.2020

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.08.2020

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Ландик Андрій Валентинович

 

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 10.08.2020р. у зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинено повноваження голови наглядової ради Ландика Андрія Валентиновича. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 28.04.2017р.

10.08.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Ландик Неллі Володимирівна

 

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 10.08.2020р.у зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Ландик Неллі Володимирівни. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 28.04.2017р.

10.08.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Ландик Валентин Іванович

 

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 10.08.2020р. у зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Ландик Валентин Іванович. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 28.04.2017р.

10.08.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Женіков Олег Вадимович

 

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 10.08.2020р. у зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Женікова Олега Вадимовича. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 28.04.2017р.

10.08.2020

припинено повноваження

Член наглядової ради

Дубінін Сергій Іванович

 

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 10.08.2020р. у зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Дубінін Сергій Іванович. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 28.04.2017р.

10.08.2020

обрано

Голова наглядової ради

Ландик Андрій Валентинович

 

0

Зміст інформації:

Голова наглядової ради Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя ТТ номер 200530 виданий Печерським РВГУДМС України в м. Києвi 09.10.2013) обраний на посаду рішенням загальних зборів акцірнерів 10.08.2020р. Часткою в статутному капiталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ПАТ "НОРД" Голова Наглядової ради. На даний час займає посаду Голови Наглядової ради АТ "НОРД". На даний час працює за сумісництвом директором ПРАТ "Торговий альянс", яке розташоване за адресою: 344011, с. Яцківка (Лиманський район) Донецької області, вул. Оскольська, 180, код ЄДРПОУ 32289675.

10.08.2020

обрано

Член наглядової ради

Ландик Неллі Володимирівна

 

0

Зміст інформації:

Член наглядової ради Ландик Неллi Володимирiвна (паспорт: серiя СН номер 129053 виданий Старокиївським РУГУМВС України в м. Києвi 11.10.1996) обрана на посаду рішенням загальних зборів акцірнерів 10.08.2020р. Часткою в статутному капiталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 12.09.2013р. - пенсіонерка.

10.08.2020

обрано

Член наглядової ради

Ландик Валентин Іванович

 

0

Зміст інформації:

Член наглядової ради Ландик Валентин Іванович (паспорт: серiя СН номер 614863 виданий Старокиївським РУГУМВС України в м. Києвi 12.12.1997) обраний на посаду рішенням загальних зборів акцірнерів 10.08.2020р. Часткою в статутному капiталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 1999 року по 31.12.2017р.- Президент Федерацiї по настiльному тенiсу України, з 01.01.2018р. - пенсіонер.

10.08.2020

обрано

Член наглядової ради

Дубінін Сергій Іванович

 

0

Зміст інформації:

Член наглядової ради Дубінін Сергій Іванович (паспорт ТТ №339289 виданий Голосiївським РВ ГУДМС України в м.Києвi 17.05.2016 р.). обраний на посаду рішенням загальних зборів акцірнерів 10.08.2020р. Часткою в статутному капiталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з з 10.06.1997р. по даний час директор ТОВ "Полярний Реєстр".

10.08.2020

обрано

Член наглядової ради

Кирпиченко Олена Олександрівна

 

0

Зміст інформації:

Член наглядової ради Кирпиченко Олена Олександрiвна (паспорт: серiя ВА номер 699774 виданий Димитрiвським МВУМВС України в Донецькiй обл. 03.06.1997) обрана на посаду рішенням загальних зборів акцірнерів 10.08.2020р. Часткою в статутному капiталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 01.04.2013 р. заступник начальника вiддiлу ПАТ "НОРД".

10.08.2020

припинено повноваження

Голова ревізійної комісії

Стаценко Ірина Сергіївна

 

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 10.08.2020р. у зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинено повноваження голови ревізійної комісії Стаценко Ірини Сергіївни. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 28.04.2017р.

10.08.2020

припинено повноваження

Член ревізійної комісії

Удоденко Вікторія Ігорівна

 

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 10.08.2020р. у зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинено повноваження члена ревізійної комісії Удоденко Вікторії Ігорівни. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 28.04.2017р.

10.08.2020

припинено повноваження

Члена ревізійної комісії

Кирпиченко Олена Олександрівна

 

0

Зміст інформації:

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 10.08.2020р. у зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинено повноваження члена ревізійної комісії Кирпиченко Олени Олександрівни. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 28.04.2017р.

10.08.2020

обрано

Голова ревізійної комісії

Фендрікова Анжела Анатоліївна

 

0

Зміст інформації:

Голова ревізійної комісії Фендрікова Анжела Анатоліївна (паспорт: серiя ВА номер 515675 виданий Київським РВДМУУМВС України в Донецькiй обл. 25.11.1996) обрана на посаду рішенням загальних зборів акцірнерів 10.08.2020р. Часткою в статутному капiталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: АТ "НОРД" Начальник відділу аналізу, контролю, прогнозування економічної політики. На даний час працює в АТ "НОРД" на посаді начальника відділу аналізу, контролю, прогнозуванню економічної політики. На даний час також працює за сумісництвом начальником економічного відділу ТОВ "ДЕПСОЛ УКРАЇНА", яке розташоване за адресою: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі , буд. 34-А, літера А, нежитлове приміщення № 1, код ЄДРПОУ 33599171.

 

10.08.2020

обрано

Член ревізійної комісії

Стаценко Ірина Сергіївна

 

0

Зміст інформації:

Член ревізійної комісії Стаценко Ірина Сергіївна (паспорт: серiя ВА номер 195769 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 22.12.1995) обрана на посаду рішенням загальних зборів акцірнерів 10.08.2020р. Часткою в статутному капiталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з з 01.03.2007 р.- бухгалтер АТ "НОРД".

10.08.2020

обрано

Член ревізійної комісіі

Удоденко Вікторія Ігорівна

 

0

Зміст інформації:

Член ревізійної комісії Удоденко Вікторія Ігорівна (паспорт: серiя ВА номер 195769 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 22.12.1995) обрана на посаду рішенням загальних зборів акцірнерів 10.08.2020р. Часткою в статутному капiталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, згiдно статуту. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з з 01.04.2016 -до теперешнього часу менеджер по збуту ПРАТ «ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС».